Marijana & Marko 4 / 8

Začetek pod vršnim kamenjem.