Marijana & Marko 7 / 61

V severni 'steni'. Vzpela sva se po varianti 'levo od vpadnice'.