Marijana & Marko 14 / 19

Bombastična smuka pod steno.