Marijana & Marko 6 / 23

(Leva) Stenarjeva planja. Smučala sva običajni levi iztek; če je zalit, se smuča tudi desnega, ki je bolj strm.