Marijana & Marko 21 / 23

Zračna smuka nad Konto pod Gamsovcem.