Marijana & Marko 7 / 7

Povečava: Severni greben in Severna grapa.