Marijana & Marko 2 / 24

Nad Konto pod Gamsovcem. Direktna linija proti Pihavcu, spodnja polovica.