Marijana & Marko 22 / 45

Še drugo abručanje v smeri, prehod z raza.