Marijana & Marko 7 / 9

Po širokem prehodu med rušjem lahko obvozimo ožji del grape.