Marijana & Marko 14 / 20

Pod najtežjim mestom. Strmo, pomrznjeno in slab oprijem robnikov.