Marijana & Marko 3 / 17

Vršni odsek. Brezglave sledi na levi so vse moje - iskanje smučarskega izstopa na greben. Manjca je bluzila še bolj levo.