Marijana & Marko 13 / 17

Zavoj z grebena. Jaka je imel probleme z opremo in je odsmučal v Lenuha.