Marijana & Marko 78 / 90

'Sinhrono' smučanje. (©jaka)