Marijana & Marko 19 / 23

Paradiranje na vršni opasti Viševnika. (©jaka)