Marijana & Marko 17 / 23

Bližnja soseda, zadaj pa osrednje Karavanke in Grintovci.