Marijana & Marko 40 / 56

Detajl: preko robu. (©jaka)