Marijana & Marko 27 / 31

Najbolj strmo mesto, preko 50° in prav nič odjenjano.