Marijana & Marko 20 / 31

Potrebno se je bilo odlepiti od tal.