Marijana & Marko 14 / 31

Smučati je potrebno levo od sledi.