Marijana & Marko 9 / 24

Na vrhu, špičaki Jezerske Kočne.