Marijana & Marko 20 / 36

Rob je bilo potrebno malo razbiti. (©jaka)