Marijana & Marko 10 / 32

Zadnje metre do vršnega platoja sva splezala po žlebu,...