Marijana & Marko 7 / 21

Pod ožino v zgornjem, najstrmejšem delu.