Marijana & Marko 6 / 16

Vidljivost je bila porazna.