Marijana & Marko 5 / 6

Do križa se je videlo, to pa je bilo tudi vse od vršne panorame.