Marijana & Marko 3 / 6

Lepo vreme je ostalo za deželno mejo, na Koroškem.