Marijana & Marko 3 / 38

Okoli glav (Krahkopfe?) na vršni plato.