Marijana & Marko 2 / 18

...zatem pa sva v megli pritipala do bivaka...