Marijana & Marko 5 / 5

Izstop na greben, po varianti Osrednje.