Marijana & Marko 4 / 15

Vršni razgledi so žal segli samo do križa.