Marijana & Marko 9 / 10

Z zračno blazino je nahrbtnik precej narasel, BCA float 32.