Marijana & Marko 3 / 14

Detajl, nabrušena Mala špica.