Marijana & Marko 8 / 15

Še enkrat zahodna pobočja Kreuzspitze in Mosesgungge.