Marijana & Marko 2 / 23

...na mamljiva pobočja Karlsspitze.