Marijana & Marko 24 / 31

Detajl s sledmi: peš, s smučmi, smučanje.