Marijana & Marko 16 / 31

Prečnica, spodnja varianta.