Marijana & Marko 4 / 11

Skriti pristopni žleb na stranskem, vršnem SV grebenu.