Marijana & Marko 8 / 28

Najin 'bivak' 20 m pod križem. (© Zoran)