Marijana & Marko 1 / 13

Vrh sankaške, na slabih 1700 m.