Marijana & Marko 8 / 10

Da vidimo, kako se smuča s Himalayo.