Marijana & Marko 25 / 50

Panorama z Vrha Krnega dola. Od sonca ožarjeni Beljaški stolp.