Marijana & Marko 8 / 44

Na mestoma odnešeni prečnici.