Marijana & Marko 22 / 25

Spodnja ožina; vzpenjajoči so na Zimski prečnici.