Marijana & Marko 4 / 13

'Ohogromna' plazovina nad Gilbertijem, do jeseni bo morda skopnelo.