Marijana & Marko 2 / 10

...in isti utrinek kot dokazno gradivo, da tudi več ali manj samo dekleta fotografirajo.