Marijana & Marko 6 / 7

Prečnica, ključ smeri. (©matija)