Marijana & Marko 21 / 33

Poskus prikaza celotnega ambienta.