Marijana & Marko 33 / 37

Spodaj izpostavljena prečnica iz grape na ozek greben Malega Viša.