Marijana & Marko 3 / 12

Najbolj zanesljiva smučarska varianta je s strehe po prečnici in skozi ožino.