Marijana & Marko 24 / 40

Lopa je ravno pokleknila.